Stichting

Stichting Tall Tales Company heeft als doel:
Zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met circustheater en andere podiumkunsten, en bij te dragen aan het verbeteren van het circusklimaat in Nederland en Rotterdam in het bijzonder, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevordelijk kan zijn.

Het bestuur werkt onbezoldigd, heeft de volgende nevenfuncties en bestaat momenteel uit:

  • Voorzitter – Marc Jonkers – voorzitter raad van toezicht Panama Pictures, voorzitter bestuur GrossDanceCompany
  • Penningmeester – Arlette Hanson – directeur Wintercircus Arlette Hanson, directeur stg. Komt het Zien, bestuurslid Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen, bestuurslid Circuspunt, bestuurslid Hapsis
  • Secretaris – Soesja Pijlman – Mentoren op Zuid (Hogeschool Rotterdam en Partners), coördinator theoretisch afstudeerproject en vooropleiding Codarts Circus Arts, verdiepingsprogramma Festival Circolo , bestuurslid Circomundo, werkgroep jeugd Circuspunt, management committee European Youth Circus Organisation

Stichting Tall Tales Company
Van der Horststraat 11 C
3039VJ Rotterdam

IBAN: NL84 TRIO 0197 9863 90
BTW: NL812384064B02
RSIN: 8123.84.064
KVK: 11055355

Cultural Governance
Stichting Tall Tales Company hanteert de richtlijnen aangereikt door de Code Cultural Governance binnen het bestuur-directie model.

Downloads
Beleidsplan 2019
Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2019
Bestuursreglement
Directiereglement
Rooster van aftreden
Privacybeleid