On the Move

Duur:
30 minuten

Spel:
Stefan Seedorf en Melody Nolan

Regie:
Maartje Bonarius en Harm van der Laan

Dramaturgie:
Jolanda Spoel

Muziek:
Gaby Demude

Scenografie:
Jari Winsen

Kostuums:
Tess Hummels

Techniek:
Devris Jament

Een circusartiest en een breakdancer maken samen een magische voorstelling. Ze zweven over de vloer, duiken op onverwachte plekken op en vliegen door de lucht. Zo vertellen ze over zichzelf, elk met hun eigen taal. Zal het ze lukken elkaar beter te begrijpen?

In On the Move zien we twee totaal verschillende personages die zich gaandeweg steeds verder in elkaar verdiepen. Hoewel acrobatiek en breaking op het eerste gezicht vooral lijken te verschillen, zijn er ook veel overeenkomsten. Zo vieren beide disciplines eigenheid en diversiteit. Hoe eigener je stijl, hoe beter. Hoe buitengewoner, hoe harder het applaus. Ook hebben beide disciplines een hoge overtuigingskracht, toegankelijkheid en expressie.

In On the Move staat het thema ‘verschillen overbruggen’ centraal. Hoe kunnen we als heel verschillende mensen samenwerken en leven op een plek die daar eigenlijk te klein voor is?

En hoe kun je elkaar ontmoeten terwijl je een andere taal spreekt? Contact met andere werelden verruimt je blik. In onze huidige samenleving, waar mensen op tal van vlakken recht tegenover elkaar lijken te staan, is een komma achter je standpunt het beste tegengif.

Financieel mogelijk gemaakt door:

Gemeente Rotterdam, Fonds21, Fonds Podiumkunsten, Volkskracht, Dioraphte, Norma Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Vivace, Zabawas, Elize Mathilde, Erasmus Stichting, De Groot Fonds, Van der Mandele Stichting, Stichting Verzameling Van Wijngaarden-Boot, Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds, Gravin van Bylandt Stichting, Janivo stichting.